INFORMARE CU PRIVIRE LA COLECTAREA, STOCAREA Sl PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER avand urmatoarele date de identificare: Broker Autorizat conform autorizației nr. 479/04.06.2008, cu sediul social în Str. Cpt. Ion Becleanu nr. 6, bl. C12, sc. A, Ap. 20, Câmpulung, Jud. Argeș, având număr de ordine în Registrul Comerțului J03/45/16.01.2008 și C.U.I. 23056094, isi asuma angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal si de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protectia acestora. Date contact Responsabilul cu protectia datelor personale / DPO – Luiza Negrila Email: luiza.negrila@newagebroker.ro ; tel. 0740895503
Luam in serios securitatea datelor personale pe care le prelucram. Am implementat si revizuim periodic masurile organizatorice si tehnice de securitate menite sa reduca riscul accesului neautorizat, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate a datelor personale cu respectarea urmatoarelor principii aplicabile securitatii informatiei: confidentialitate, integritate, disponibilitate, autenticitate, non-repudiere.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de catre NEW AGE INSURANCE BROKER SRL a fost inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarii de Date cu Caracter Personal sub nr.0022453
Brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER proceseaza date doar cu consimtamantul tau, atunci cand exista o obligatie legala sau daca se justifica printr-un interes legitim.
Brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER colecteaza, stocheaza si prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:
nume si prenume;
cod numeric personal;
serie si numar carte de identitate
semnatura;
adresa de domiciliu;
numar de telefon;
adresa de email;
date din permisul de conducere/ certificatul de inmatriculare
date bancare

Aceste date sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul:
furnizarii de produse si servicii specifife pietei asigurarilor
comunicarii de oferte privin politetle de asigurare
comunicarii de cerinte de reglementare, cerinte care afecteaza beneficiarii politelor de asigurare.
crearii si gestionarii unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a primi oferte de asigurare de la NEW AGE INSURANCE BROKER;
pentru scopurile noastre generale de afaceri, cum ar fi administrarea contului dvs. de client,
furnizarii de informatii catre asiguratori si organisme de reglementare din tara, cu privire la emiterea si gestionarea politelor de asigurare emise de NEW AGE INSURANCE BROKER;
indeplinirea cerintelor legale sau de reglementare aplicabile domeniului de activitate al brokerului

Informatiile personale colectate nu vor fi utilizate in niciun alt scop decât cel prevazut mai sus in acest document.
Durata de pastrare a datelor cu caracter personal este nedeterminata, pana la anularea prezentului consimtamant, conform cerintelor legale, daca nu exista alte cerinte aplicabile.
Prelucrarea se face prin mijloace automatizate si manuale.

Informatiile colectate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile precizate si sunt transmise urmatorilor destinatari:
Asiguratori in scopul furnizarii de produse si servicii specifife pietei asigurarilor
Institutii ale statului, autoritati legale si de reglementare, in cazul in care exista un interes legitim.
Catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare, etc)
Vom putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra,
pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.

Conform cerintelor Regulamentului UE/ 679 din 2016, beneficiati de dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate.
Drepturile persoanelor vizate
- aveti dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER le detine.
- aveti dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate.
- aveti dreptul, pentru motive intemeiate si legitime, de a va opune anumitor prelucrari de date personale, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare sau brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER nu poate oferi serviciile solicitate in lipsa respectivelor date.
- aveti dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate.

Totodata, aveti si urmatoarele drepturi:
Aveti dreptul sa solicitati:
- sa vi se ofere un raport privind informatiilor personale pe care le detinem si aveti dreptul de a fi informati;
(a) sursa informatiilor dvs. personale;
(b) scopurile si metodele de prelucrare;
(c) identitatea operatorului de date; si
(d) entitatile sau categoriile de entitati carora le pot fi transferate informatiile personale;
• incetarea procesariii informatiile dvs. personale, integral sau partial, in orice scop, cu exceptia cazului in care este legal sa facem acest lucru fara consimtamânt;
• sa modificati modul in care va contactam;
• sa corectati erorile din informatiile dvs. personale; si
• sa actualizati informatiile dvs. personale in functie de necesitati.
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor; in cazul in care, dupa ce v-ati dat permisiunea, doriti sa renuntati la primirea comunicarilor de la noi, va rugam sa trimiteti cererea dvs. scrisa, datata, semnata la adresa office@newagebroker.ro

Va este recunoscut dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal sau justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal care v-au fost incalcate.

Pentru a va oferi un serviciu mai bun, dorim sa va folosim informatiile personale pentru a va oferi informatii despre servicii despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

Puteti sa va schimbati oricand preferintele pentru comunicarea cu noi. Persona vizata va comunica operatorului schimbarea a datelor de contat folosite pentru comunicarea cu operatorul

Cititi cu atentie aceast document pentru a afla cum puteti verifica acuratetea oricaror informatii personale pe care le avem despre dvs. si cum puteti solicita ca NEW AGE INSURANCE BROKER sa nu mai foloseasca, sa nu actualizeze informatiile personale, sa le stearga.

Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale gasiti in politica de confidentialitate afisata pe site-ul web, afisata in sediul firmei sau poate fi obtinuta la cerere de la reprezentantii opratorului.
Brokerul NEW AGE INSURANCE BROKER isi rezerva dreptul de a modifica aceasta declaratie oricand. Vesiunea oficiala se afla pe site-ul brokerului www.newagebroker.ro